DINO 17

98.900,оо ден.

DINO 17

Опис:

Dino е камин на пелет за централно греење од 17kW

Лиена врата на ложиштето, подобро затвара во однос на челичната

Вратата на ложиштето се отвара со специјален клуч, за безбедност на децата

Конструкција на ложитето е од два дела, ова овозможува подобро согорување на пелетот и помала загуба

Добро дихтовање на капакот од резервоарот,потполна контрола на воздухот во комората на согорување

Термичка изолација на надворешните површини на котелот, – намалена моќност на зрачење во просторијата и зголемена моќност дадена на водата

Поголем и подобар проток на димните гасови (197 m3 / h)

Електроника со мерач на протокот на воздух, целосно контролиран процес на согорување на горивото

Притисочен прекинувач, во комората за согорување

За постигнувањето на контролиран процес на согорување вградени се нови делови:

-Сонда за да се измери температурата во комората

-Сонда за мерење на протокот на воздух за согорувањето

-Регулациски прекинувач на притисокот

-Додатен мотор за снабдување со воздух за согорувањето

Параметрите кои ја регулираат работата во печката се променливи, и во зависност од квалитетот на согорување и квалитетот на пелети или оџакот, автоматски се прилагодуваат со цел да се постигне поголема ефикасност

DINO има класа на енергетска ефикасност В

Напомена: За производите на пелет се пресметува 5% ддв