HZ338352

5.490,оо ден.

HZ338352

Опис :

HZ338352 e телескопса водилка на три нивоа
Благодарение на 3x телескопски водилки на повлекување,
храната може слободно да се извлекува,без наведнување.
Водилките се 100% сигурно прицврстени за ѕидовите од рерната