PSY6A6B20

31.900,оо ден.

PSY6A6B20

RY6A6B70 е seria 6 стаклокерамичка комбинирана плинска плоча

Дизајн:
Брусен преден раб со странични лајсни

Опрема:
FlameSelect: за прецизно подесување на пламенот на девет индивидуални нивоа
Единечно палење
Перформанси:
3 плински
полиња со 1 ел.грејна површина:

1 голем, 1 нормален и 1 штедлив плински горилник со 1 електрична грејна површина
9
нивоа на моќност

Зони за готвење:

Заден лев горилник(штедлив) за заштеда на енергија: 1,1 kW
Заден десен горилник(моќен): 3,0 kW
Предна лева плоча за ел. готвење е двојна,кружна: 1,8 kW, 0,7 kW
Преден десен горилник(стандарден): 1.75 kW
Животна средина и безбедност:
Термоелектричен осигурувач кој го спречува истекувањето на гас
Индикатор за преостаната топлина
Целосна гаранција на производот од 24мес.