Продажба На Големо

ВУДЕЛГО Увоз-Извоз врши достава до секој дом, внатре во домот и во секој град и до секое населено место во државата стоиме на располагање на нашите купувачи.
Адреса:
yл. Перо Наков бб П.Фах 155 1000 Скопје Р.Македонија
e mail: contact@vudelgo.com.mk
тел: 02 258 0065
тел: 02 258 0069
факс: 02 258 0070