Горенец, Централен сервис за SIEMENS

Горенец, Централен сервис за SIEMENS

Горенец централен сервис на

Bosch и Siemens за МК

Бул. Јане Сандански 67 локал 3
Нас.Аеродром, Скопје
e mail: gorenec@yahoo.com
тел: 02 2454 600