ALFA TERM 35

61.900,оо ден.

ALFA TERM 35

Опис:

Alfa Term 35 е трајножаречи шпорет на цврсто гориво за парно со моќност од 32кW

Челична плочата за готвење, може да се одстрани за целосно и темелно чистење

Вградена (бакарна цевка) во форма на спирали за загревање на водата(етажно греење)

На шпорет се вградени термометар кој ја мери температурата на водата и манометар кој мери и прикажува притисокот на водата во котелот
M
ожност за готвење на целата површина на плочата
Р
амномерно печење во фурната

Дупло стакло и вграден термостат на вратата од рерната
С
пециален клуч за отварање на вратата од ложиштето
Л
ожиштето е обложено со заменливи шамотни плочи,кои ја акумулираат топлина и ја зголемуваат температурата
Р
егулатор за довод на воздух во пепелникот
Р
егулатор за довод на воздух на внатрешната страна на ложиштето

Снабдување со терцијален  регулатор е приспособен за согорување на несогорени материјали;  се активира во случај на користење на јаглен како гориво.
Две положби на решетката во ложиштето (зимско и летно)
Ф
иоката за гориво се наоѓа во долниот дел на шпоретот и лесно се движи
Д
ве позиции на решетката во ложиштето, за да може да работи шпоретот во лето и во зима
П
риклучување на оџакoт: од страна и од горе