CENTRAL 23

33.900,оо ден.

CENTRAL 23

Опис:

Central 23 e печка на цврсто гориво за парно од 14kW

Вграден бакарна цевка (во облик на змија) која кога е во врска со термовентилот служи како термоосигурач од евентуално прегревање

Челична плоча за готвење,со можност за целосно отсранување поради темелно чистење

Специјален клјуч за отварање на вратата од ложиштето

Специјално изработено длабоко ложиште

Регулатор на воздухот со која се подесува температурата на водата во котелот

Термометар за мерење на температурата во котелот

Капакот на печката има добри изолациони својства, греењето на самата просторијата се регулира со помош на капакот

Постои можност за штелување за зимско и летно готвење

Можност за поврзување на оџакот од повеќе страни