Commo Compact 37

126.900,оо ден.

Commo Compact 37

Опис:

Commo Compact 37 e котел на пелет за централно греење од 37kW

Вратата  на ложиштето е изработено од квалитетни лимови, шасијата е заштитена со бои и лакови отпорни на високи температури

Термоизолација на ложиштето на вратата како дополнителна топлинска изолација на котелот

Ложиштето на котелот е направен од посебен котелски лим

Секој составен дел на котелот (електроника, притисочен прекинувач, сонда, термостати сигурносни, моторика на излезните гасови, пумпа, експанзионен сад) се вградени во производот

Неделно програмирање на работата на котелот

Можност за работа на котелот на 5 нивоа на моќност

Системи за чистење кои го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат сигурна работа

Можност за загревање на санитарна топла вода (котел) и поврзување со систем за подно греење

НОВИТЕТ: автоматско чистење на ложиштето

Голем капацитет на резервоарот за пелети од 70 кг. со максимална потрошувачка од 8.36кг. на час

Напомена:

За правилна работа на котелот, бара инсталација на термостатот во собата