Commo32Voda

Commo32Voda

Количина на вода во котелот: 68л.