HEZ381401

6.790,оо ден.

HEZ381401

HEZ381401 е прибор за воздушна екстракција за PVS851F21E

Вклучува:

3 монтажни адаптери за длабочина (40мм, 800мм, 120мм)

За различни работни длабочини од 600мм до 750мм, 

За пренасочување од 90 °

Тој е конектор за продолжување, со плосна цевка од 220 х 90мм.