HEZ381501

31.400,оо ден.

HEZ381501

HEZ381501 е додаток за внатрешна рециркулација на воздухот за PVS851F21E

Вклјучува:

3 хоризонтални адаптерски елементи (40мм, 80мм, 120мм)

За работна длабочина од 600мм до 750мм

Горен елемент за пренасочување за 90 °,

Флексибилен телескопски елемент (за дополнителна висина, длабочина и странична прилагодливост)

4 висински адаптерски елементи (по 50мм)

Филтерот за чист воздух cleanAir е специјално оптимизиран за готвење

Има стапка на намалување на мирисбата од 85%