VarioHinge

VarioHinge

Оптимално вградено решение, предниот дел се движи малку нагоре кога ќе се отвори вратата