WOOD 50

69.900,оо ден.

WOOD 50

Опис:

Wood 50 е котел на цврсто гориво за парно со моќност од 50кW

Модерен дизајн на котелот кој лесно се вклопува во секој простор

Безбедно и долготрајно ложиште направено од челик отпорен на топлина и котел направен специјално со котелски лим

На шпорет се вградени термометар кој ја мери температурата на водата и манометар кој мери и прикажува притисокот на водата во котелот
Вграден топлотен изменувач,кои служи како термоосигурач за заштита од прегревање на котелот
Автоматски регулатор на воздух

Даљински термометар за мерење на температурата на водата во котелот
Во долниот дел на ложиштето се наоѓа лиена решетка,која се отвара и служи за палење на котелот
Котелот е Class  EN 303-5, класа 3 кои се во согласност со стандардите