Продажба на мало

ВУДЕЛГО Увоз-Извоз преку својата продавница врши продажба на мало, со Бесплатна и ефикасна достава До Вашиот дом.

Д-Г Степ продавницата може да се најде на следната адреса:
Бул. Јане Сандански бр.109а Скопје
тел: 02/2451 334
моб: 071/306 161
dg3@vudelgo.com.mk
Работно време: 08:00-19:00
Сабота: 08:00-14:00