Продажба на мало

ВУДЕЛГО Увоз-Извоз преку својата продавница врши продажба на мало, со бесплатна и ефикасна достава до Вашиот дом.

Д-Г Степ продавницата може да се најде на следната адреса:

Продавница 3
Бул. Јане Сандански бр.109а
нас.Аеродром
тел.02/2451334