ПРОДАЖБА НА МАЛО

ВУДЕЛГО Увоз-Извоз врши достава до секој дом, внатре во домот и во секој град и до секое населено место во државата стоиме на располагање на нашите купувачи.


Д-Г Степ продавницата може да се најде на следната адреса:

Продавница 3,
ул.Јане Сандански бр.109а,
нас.Аеродром,
тел.02/2451334